شرح خدمات

اهداف و فعالیتهای سازمان به شرح ذیل می باشد :
1- اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
2- شناسایی محله های قدیمی و بافت های با ارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین و یا تغییر کاربری اراضی .
3-  ارائه طرحهای اجرایی مناسب در راستای بهینه سازی محله های قدیمی و بافت های با ارزش تاریخی  بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع و با رعایت کلیه اصول ، قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه .
4- ارائه تمهیدات لازم جهت حفظ و احیای باغهای تاریخی به عنوان عناصر حیات شهری با همکاری مراجع ذیربط.
5- احداث ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرح ها و پروژه های مصوب شهرداری در مرکز محله های قدیمی بافت های فرسوده.
6- استفاده بهینه از اراضی مرغوب شهری در محله های قدیمی و بافت های با ارزش تاریخی بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر و با رعایت سایر مقررات مربوطه .
7- شناسایی تک واحد های با ارزش تاریخی و پیشنهاد کاربری مناسب برای هر بنا جهت تصویب مراجع ذیربط با حفظ حرمت مالکیت خصوصی صاحبان بناها .
8- شناسایی معابر تاریخی و پیشنهاد تعیین تکلیف مناسب برای هر یک جهت تصویب به مراجع ذیربط با رعایت مقررات مربوطه  .
9- شناسایی و شناخت عناصر مهم فرهنگی ، مذهبی ، خدماتی ، تجاری و مسکونی در بافت های قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هر یک .
10- بررسی و پیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا و معابر فضاهای جدید شهری در بافت های قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هر یک
11- بررسی و پیشنهاد محدوده حریم آثار تاریخی مهم و ارایه طرح فضاسازی مناسب با هماهنگی و کسب مجوزهای لازم ار مراجع قانونی ذیربط حسب مورد .
12- شناسایی و شناخت عناصر شهری تخریبی و جانمایی آن بر روی نقشه و پیشنهاد کاربری با رعایت مقررات مربوطه .
13- استفاده از مشارکت مردمی و بخش خصوصی برای اجرای طرح های مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذیربط با رعایت مقررات مربوطه .


________________________________________

 


منبع : اداره بازآفرینی محلات شهری
۸۷۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رئیس اداره
دکتر نسترن نژداغی
دکتر نسترن نژداغی
تلفن تماس :37368250
ملاقات مردمی :
پنجشنبه ها
ساعت : 9 صبح تا 11
 


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳