ضوابط و مقررات

لایحه تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری
ماده واحده :
به شهر داری شیراز اجازه داده می شود جهت تشویق سازندگان واحد های مسکونی در بافت های فرسوده شهری و
 
سکونتهای غیر رسمی تسهیلاتی به شرح ذیل ارائه نماید .
 
الف : سازندگان واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده واقع در محدوده طرح 1691 هکتاری و همچنین سکونتهای غیر
 
 رسمی که پهنه آن به تائید مراجع قانونی می رسد از پرداخت هزینه پروانه(به استثناءهزینه خدمات و پارکینگ گروهی )
 
 و تراکم پایه به میزان 50% معاف می باشد .
 
ب : به منظور تشویق مالکین جهت تجمیع پلاکهای همجوار به شهرداری اجازه داده می شود علاوه بر درصد اعلام شده
 
در بند الف طبق ضرائب مندرج در جدول ذیل تسهیلاتی را لحاظ نماید.
 
ردیف تعداد قطعات تجمیع شده درصد تسهیلات
1 دو (2) حداقل 200 متر مربع 5%
2 سه (3) حداقل 300 متر مربع 10%
3 چهار (4) حداقل 400 متر مربع 15%
4 پنج (5)حداقل 500 متر مربع 20%
5 شش (6) و بیشتراز آن با حداقل 500 متر مربع به بالا و یک بلوک 25%
  
  

 


منبع : اداره بازآفرینی محلات شهری
۶۰۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
رئیس اداره
دکتر نسترن نژداغی
دکتر نسترن نژداغی
تلفن تماس :37368250
ملاقات مردمی :
پنجشنبه ها
ساعت : 9 صبح تا 11
 


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳